Smartweb s.r.o.

Poštové schránky v bytových domoch

Poštové schránky v obytných budovách sa tradične umiestňujú do vstupných priestorov,ktoré zvyknú byť uzamykané.

 


Možnosťami ako riešiť doručovanie pošty v bytových domoch sú buď dohoda s miestnym poštárom o sprístupnení vstupného priestoru so schránkami, alebo umiestnenie schránok na vonkajšej stene budovy. Ďalším riešením sú obojstranné schránky, pri ktorých sa zásielky vhadzujú cez otvor z vonkajšej strany objektu a vyberajú sa otvorením dvierok na opačnej strane.

V poslednej dobe sa obojstranné schránky už menej používajú, a je to z dôvodu, že do schránky Vám môže každý vložiť toľko reklamy koľko sa mu zachce a Vy sa takmer nemôžete brániť. Ďalší dôvod je že niektorí výrobcovia nepoužívajú schránky s odklápacími vhodmi, takže schránky sú stále otvorené a cez ne do paneláku neustále vniká chlad a prievan.

Takže investícia ktorú dávate do drahých špičkovo tepelne izolovaných hliníkových dverí,  je často dosť zbytočná. Musíte minimálne použiť zádverie ktoré by malo byť zaizolované. Pokial chcete obojstranné schránky, aby vám cudzí ludia nevstupovali do obytných priestorov odporúčame do výplne dať okienko, od ktorého bude mať klúče iba poštový doručovateľ.  

Poslednou  novinkou sú oznámenia pošty, ktorá odmieta doručovať zásielky do už uzavretých budov. Túto požiadavku riešime ak je to možné preložením zvončekového tabla a elektrickej zámky ku druhým dverám, za poštové schránky.  

Rozdelenie poštových schránok pre bytové domy :  


Ležaté obojstranné poštové schránkyLežaté jednostranné poštové schránky


Stojaté poštové schránky

Ležaté obojstranné poštové schránky

Umožňujú vkladanie pošty z vonku bez nutnosti vstupu doručovateľa do objektu (vchodu). Vonkajšia strana schránky je vybavená vhodom s príklopkou chráňiacou poštu pred vplyvom počasia a zásahom nepovolanej osoby.Taktiež je tu okienko pre umiestnenie menovky identifikujúcej adresáta. Pošta sa vyberá z vnútra po odomknutí vnútorných dvierok. Tieto majú takisto menovku a sú vybavené bezpečnostným zámkom (2 kľúče).

Umiestňujú sa do  priečelia budov  - do pevných hliníkových, plastových, kovových, drevených rámov  namiesto sklenenej  výplne

Druhá možnosť je zamurovanie do steny. Môžu sa použiť schránky s pevným rozmerom, alebo s možnosťou predĺženia -nastaviteľné. K schránkam sa môže dať predný a zadný rám ktorý prekryje stavebný otvor.

Obojstranné schránky sa vyrábajú v rovnom, alebo šikmom prevedení ,  jednoplášťové, alebo dvojplášťové.


Jednoplášťové môžu byť samostatné, ktoré sa montujú do blokov alebo už zmontované do blokov.

Dvojplášťové sú vyrábané na mieru. Schránky ktoré ponúkame ( P- obojstranná ležatá ) je vyrábaná z 1,2 mm pozinkovaného plechu.Vonkajšie opláštenie má tiež z 1,2 mm plechu.

Dôležité je, aby rám dverí bol profilovaný. Zamedzuje sa tým deformáciám pri montáži schránok, ale aj počas používania.    
Objem obojstrannej schránky je  dostatočne veľký na to, aby Vám umožnil  uskladnenie zásielok aj niekoľko dní bez ich poškodenia, alebo bez toho, aby vytŕčali zo schránky a upozorňovali na to, že nie Ste doma.

Ich veľkosť  umožňuje  bezproblémové vloženie zásielky vo formáte A4, bez jeho skladania, pričom otvor môže byť prispôsobený ich vkladaniu ich kratšou alebo dlhšou stranou.

Schránky  príjmu  poštu vo formáte A4 (časopisy, veľké obálky,knihy do hrúbky 2 cm) bez pokrčenia a znehodnotenia. Výška jednej obojstrannej schránky sa pohybuje od 10 do 12 cm , čo je dostatočný parameter aj pre väčšie množstvo pošty.

·        

Jednostranné poštové schránky


Umiestnujú sa väčšinou do  vnútorného priestoru domu.  Jednostranné schránky tiež možno zamurovať do steny. K schránkam sa može dať predný rám ktorý prekry je stavebný otvor. Pošta sa vkladá cez vhod chránený príklopkou. Vyberá sa z rovnakej strany po odomknutí dvierok.

Schránky sa spájajú jedna k druhej skrutkami a maticami,čím sa zabezpečí pevnosť a kompaktnosť celej zostavy. Táto je obyčajne upevnená k podpornej kovovej konštrukcii, ktorá je riešená v rámci ergonomickýchpravidiel.

Jednostranné schránky sa vyrábajú v rovnom, alebo šikmom prevedení jednoplášťové, alebo dvojplášťové.

Jednopláštové možu byť somostatné, ktoré sa montujú do blokov alebo už zmontované do blokov.

Dvojplášťové sú vyrábané na mieru. Schránky ktoréponúkame ( P- jednostranná ležatá ) je vyrábaná z 1,2 mm pozinkovaného plechu.

Vonkajšie opláštenie má tiež z 1,2 mm plechu. Dôležité je, aby rám dverí bol profilovaný. Zamedzuje sa tým deformáciám pri montáži schránok, ale aj počas používania.

Pri montáži jednoplášťových  jednostranných schránok je potrebné použiť podstavec, pretože konštrukcia je väčšinou z 1 mm plechu a schránky sú hlboké až 390 mm čím vzniká veľká paka ,čo by po čase  mohlo viesť k poškodeniu .

Objem jednostrannej schránky je  dostatočne veľký na to, aby Vám umožnil   uskladnenie zásielok aj niekoľko dní bez ich poškodenia, alebo bez toho, aby vytŕčali zo schránky aupozorňovali na to, že  nie ste doma. · 

Ich veľkosť  umožňuje bezproblémové vloženie zásielky vo formáte A4, bez jeho skladania,pričom otvor môže byť prispôsobený ich vkladaniu ich kratšou alebo dlhšou stranou.

Schránky  prijímu  poštu vo formáte A4 (časopisy, veľké obálky,knihy do hrúbky 2 cm) bez pokrčenia a znehodnotenia.   
Výška jednej obojstrannej schránky sa pohybuje od 10 do 12 cm ,čo jedostatočný parameter aj pre väčšie množstvo pošty.

DOPORUČUJEME VÁM  TOP produkt Pobojstranná GR , Pjednostranná  GR

Na všetky poštové schránky typu  Pobojstranná GR , Pjednostranná  GR dávame záruku 5 ROKOV.

K týmto schránkam  Vám ponúkame sevisný klúč. Servisným klúčom otvoríte všetky schránky vo vchode, alebo vobjekte. Vyhnete sa tým starostiam keď niekto stratí obidva klúče.

Nemusíte schránky násilne otvárať, alebo odvrtať zámok. Ak budete mať takýto problém taksa obráte na nás, radi Vám poradíme.

Výhody : Pobojstranná GR , Pjednostranná  GR 

rozmer A4 (časopisy, veľké obálky, knihy do hrúbky 2 cm),
masívne prevedenie  zabezpečí dlhšiu odolnosť voči vandalizmu vnútorná schránka 1,2 mm  vonkajší plášť 1,2 mm , dlhá životnosť  = dlhá záruka  -  5 ROKOV
pre bytové  domy s viacerými bytovými jednotkami,
prevedenie: práškovo lakovaná pozinkovaná oceľ alebo nerez vyrábané v súlade s STN 73 4301 a v súlade s poštovým zákonom SR.

Stojaté poštové schránky

Môžete ich použiť  vtedy keď chcete vymeniť staré poštové schránky za nové bez väčších zmien, používajú sa do vnútorného priestoru domu. Do exteriéru odporúčame iba nerezové.

Stojaté poštové schránky zahŕňajú asi najväčší počet modelov čo do rozmerov, tvarov a farebných prevedení. Tieto schránky majú tú výhodu, že zaberajú minimálny priestor vo vchode a sú teda veľmi vhodné aj do stiesnených podmienok. Pošta sa vhadzuje cez vhod s príklopkou zamedzujúcou vstupu prachu a vlhkosti k pošte ako aj neoprávnený výber pošty. K výberu pošty slúžia dvierka opatrené bezpečným zámkom s dvoma kľúčmi. D vierkasú otvárateľné smerom dole alebo do strany - podľa modelu schránky.

Zostavy stojatých schránok od našej firmy vždy montujeme  na podkladovú dosku, ktorá zabezpečuje pevnosť a kompaktnosť celku a zároveň umožňuje bezproblémovú výmenu ktorejkoľvek schránky ( výmena, servis a pod.) Dosky nepresahujú  obrys schránok. Hrany panelu sú vždy vo farbe schránok.

Podkladné dosky ponúkame :


z ocele ( pre exteriér )

z HDF ( pre interiér )

z Akrylátu ( pre interiér a  exteriér )
Stojaté poštové schránky majú viacero foriem. 

paneláková malá   - rozmer    šírka 324 x výška 240 x hĺbka  60 mm  , pošta sa vkladá širšou stranou formátuA4. hrubšie obálky  A4 nevložíte bez poškodenia

paneláková malá na výšku - rozmer    šírka 330 x výška 220 x hĺbka  80 mm , formát A4 nevložíte bez poškodenia, vkladá sa užšou stranou 

paneláková stredná  - rozmer    šírka 260 x výška 310 x hĺbka  90 mm  umožňujú doručovanie pošty s rozmerom A4 užšou stranou.

paneláková veľká  - rozmer    šírka 360 x výška 310 x hĺbka  90 mm  , pošta sa vkladá širšou stranou formátu A4.   

Osadenie a montáž schránok

Pred montážou je dôležitý správny výber miesta a výšky osadenia . Vkladanie a vyberanie pošty  má byť pre všetkých užívateľov pohodlné a jednoduché. Schránky odporúčame osadiť  cca 80 cm ( minimálne  50 cm ) od zeme a nie vyššie ako 170 - 180 cm od zeme.
Časť zostavy  je dobré rozmiestniť v rozmedzí 800 až 1 200 mm od úrovne podlahy s ohľadom na osoby so zníženou pohyblivosťou.

Keď nám pred montážou pošlete zoznam mien, môžeme Vám schránky namontovať aj s menovkami . 

Stojaté poštové schránky
Zostavy stojatých schránok od našej firmy sú na podkladovej doske, vďaka čomu je montáž schránok veľmi rýchla a presná. Pri montáži nevznikajú medzery medzi schránkami pre nerovnosť omietky.
Pri montáži si treba dať pozor na váhu panelu ktorá môže byť od 10 do 80 kg.

Kotviace prvky používajte iba tie najkvalitnejšie  vyplatí sa to.  Panelové  zostavy stojatých schránok Vám umožnia bezproblémovú výmenu ktorejkoľvek schránky ( výmena, servis a pod.)

Ležaté jednostranné poštové schránky
Pri montáži jednostranných jednoplášťových schránok s hĺbkou viac ako 360mm  je nutné vždy použiť podperu alebo konzolu.
Pri montáži jednostranných dvojplášťových schránok, nie je nutné vždy použiť podperu alebo konzolu.

Ak máte záujem o atypické zostavy ktoré si chcete poskladať sami , môžeme vám zakúpení poskytnúť spojovací materiál ktorý budete potrebovať a cenné rady. Pri montáži si treba dať pozor na váhu bloku schránok , môže byť od 10 do 150kg. Kotviace prvky používajte iba tie najkvalitnejšie je to lacnejšie - tu sa neoplatí šetriť.  Pri použití samostatných schránok ( V- jednostranná paneláková )môžete  zo zostavy kedykolvek ľahko vymontovať poškodenú schránku a vykonať rýchlu výmenu , opravu. 

Ležaté obojstranné poštové schránky k zamurovaniu Dodáme Vám zostavu schránok podla Vašej objednávky .   

Ležaté obojstranné poštové schránky do dverí dodáme Vám panel ( hrúbka 24 mm ) so schránkami ktorý sa vloží namiesto sklenej alebo plastovej výplne a ukotví sa lištami. 

Povrchová úprava poštových schránok

  
Pri výbere schránok určených do exteriéru napr.obojstranná do vchodov je nutné dbať na kvalitnú povrchovú úpravu schránky. Samozrejmé je že kvalitná povrchová úprava musí byť na kvalitnom podklade t.j. pozinkovaný plech  alebo nerez.

Najvhodnejšie sú vypaľovacie farby, ktoré sa vo forme prášku aplikujú na kovový povrch poštových schránok. Potom vo  vypaľovacej pece s teplotou takmer 200 °C,  sa farba roztečie a vytvorí tak kompaktnú vrstvu. Pre  tento typ schránok sa používajú polyesterové farby.

Základom sú nenasýtené polyesterové živice, ktoré farbám dodávajú požadované vlastnosti, najmä farebnú stálosť pri vyšších teplotách alebo pri ich častom striedaní. Obvykle bývajú v prášku a na nanesenie  potrebujú špeciálne zariadenia. Z farebnej palety odtieňov vzorkovníka  RAL si môžete   vybrať  farebný odtieň, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.  Farebnosť schránok  môžete zladiť s fasádou  bytového domu, vchodovými dverami alebo interiérom.  

Menovky

Menovka je samozrejmou súčasťou  schránky. Menovka môže okrem mena  obsahovať aj číselné  označenie poschodí alebo  dverí . Pri obojstranných schránkach býva menovka osadená aj z vnútornej strany schránky.   

Na poštových schránkach sú štandardné menovky z plastu. Vkladá sa do nich lístok o rozmeroch 12 mm  x  50 mm.

Rozmer týchto menoviek je malý , čo niektorým naším klientom nevyhovuje. Preto sme pre Vás pripravili alternatívu.

MENOVKY NA SCHRÁNKY ,  sa vyhotovujú z exteriérových materiálov, aby vydržali vplyvy počasia. Najčastejšie sa vyhotovujú v striebornom , zlatom, mosadznom, červenom, modrom , alebo zelenom prevedení.

MENOVKY a ČÍSLA  NA DVERE , vyhotovujeme z plastov a ľahkých kovov. Plastové menovky sú v širokej škále farebných prevedení vrátane zlatej a striebornej.

Dajú sa zhotoviť v rôznych tvaroch, v prípade potreby sa dajú upraviť aj rozmery.

Rozmer , farebnosť , tvar a písmo si môžete navrhnúť aj sami alebo Vám pošleme návrch na základe dopytu.

Výroba - bezpečnosť  - životnosť

 Schránky nekupujete na jeden rok, takže niekedy je lepšie priplatiť za kvalitu, zvlášť pokiaľ schránky montujete do vchodových dverí alebo ich chcete zamurovať.

Panelákové schránky sú vyrobené väčšinou z pozinkovaného plechu ošetreného práškovou vypaľovacou farbou alebo z nerezu. Táto zabezpečuje farebnú stálosť schránky a chráni ju pred vplyvom poveternostných podmienok a pred prípadným útokom vandalov.

Na čistenie povrchu schránok používajte iba mäkkú handričku navlhčenú vo vode a následne povrch dosucha poutierajte. Nikdy nepoužívajte chemikálie alebo prípravky na báze prášku.

Schránky sú vybavené plastovým priesvitným políčkom pre umiestnenie štítku s menom adresáta.

V prípade ak máte záujem o iný typ menovky ( napr. plastová, gravírovaná a pod.) dajte nám vopred vedieť a radi Vám ich po konzultácii a dodaní menného zoznamu adresátov vyhotovíme.

Každá schránka je vybavená zámkom s dvoma kľúčmi. Ak máte záujem o viac kusov kľúčov k jednej schránke prosíme Vás zadajte túto požiadavku už pri objednávke schránok aby sme mali čas na vyhotovenie kópií.

Najviac zaťažované časti schránky, ako sú príklopky na vhodoch, zámky,menovkové políčka, prípadne celé dvierka sa dajú v prípade potreby doobjednať a vymeniť ( pri objednávke treba špecifikovať model a farebné prevedenie schránky).

Veľmi dôležitý je aj , materiál  z ktorého by mali byť vyrobené. Hrúbka pozinkovaného plechu -by malo byť minimum 1 mm a viac .

Schránky pre bytové domy , ktoré budú umiestnené v nie práve optimálnych podmienkach (exteriér ) by mali byť vyrobené z nerezového plechu. 

Z dôvodu vysokej ceny za  celonerezové schránky, sme pripravili schránky ktoré  majú korpus z pozinkovaného plechu a predné  a zadné čelo je z nerezu.  Jedná sa o modely SZ . Kedže pri obojstranných schránkach je korpus v interiéry alebo zamurovaný v stene   a nie je vystavený  negatívnym poveternostným podmienkam je táto možnosť veľmi vhodná.Pokial klientom nevyhovuje farebné prevedenie nerezu vieme ho lakovať podľa vzorkovníka RAL.

Vchodové  dorozumievacie  systémy     

ZVONČEKOVÉ TABLÁ
Komunikáciu uľahčí technika. Modul elektrického vrátnika je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s domácim telefónom. Praktickým a svojim spôsobom aj logickým riešením je umiestniť priamo ku schránke s menovkou aj zvonček so zabudovaným zariadením na komunikáciu s bytmi.

Tento systém môže byť doplnený aj kamerovým systémom. Na schránkovom paneli môže byť aj snímač,ktorý je súčasť domového prístupového systému. Po priložení čipového kľúča k dotykovej ploche riadiaca jednotka vyšle signál pre elektronický zámok a ten umožní otvoriť vstupné dvere do domu. Takto sa zvýši komfort a bezpečný vstup do vášho objektu.

Zvončekové tablá , ktoré sú poškodené a neplnia svoju funkciu,majú za následok poškodenie dverí, sklených výplní a vstup nežiadúcich osôb do priestorov domu (a napríklad prespávanie bezdomovcov) .

Ak nemáte v dome zvončeky, prípadne iba zvončeky a nemáte bytové telefóny a elektrického vrátnika, zrealizujeme novú inštaláciu rozvodov a telefónov,prípadne výmenu starých nefunkčných telefónov za nové. 
Najčastejšie používané sú kvalitné tablá vyhotovenie "ANTIVANDAL",ktoré majú vrchnú dosku z eloxovaného hliníka a mohutné tlačítka vo vnútri, s kovovým tlačítkom na vrchu, čo zabezpečuje vysokú oddolnosť proti poškodeniu a mohutnosť tlačítiek zase zabraňuje ich zasekávaniu a nechcenému vyzváňaniu.

Samozrejme dodávame aj iné tablá, podľa želania zákazníka Vlastnosti:

                   - predná monolitná doska je z eloxovaného hliníka hrúbky 4mm

                   - inštalačný box pod omietku je z oceľového plechu a plastu

                   - možnosť výberu farebného odtieňa podľa vzorkonvíka farieb

                   - tlačidlová spínacia jednotka obsahuje samočistiace kontakty

                   - tlačidlové tablo je vybavené menovkami z makrolonu hrúbky 5 mm

                   - výmena popisu menoviek sa realizuje z vnútornej strany tabla

                   - tlačidlá "lavórovitého" tvaru umožňujú veľmi ľahkú obsluhu

                   - tlačidlá presahujú 2mm nad monolitnú dosku predného panelu

                   - osvetlenie menoviek tabla je realizované žiarovkami alebo LED diódami

                   - montáž pod omietku s inštalačnou krabicou a prichytením panelu
                     pomocou špeciálnych skrutiek

                   - reproduktorová jednotka systému je chránená mriežkou

                   - pre montáž na omietku je možnosť objednať krabicu pre
                     povrchovú montáž


DOMOVÉ TELEFÓNY  
Na Slovensku sa v poslednej dobe prekvitá  prespávanie bezdomovcov v pivničných priestoroch budov,na schodištiach,pred dverami. Takéto návštevy istotne nie sú príjemné, obzvlášť keď sú spojené s krádežami,  od drobností až po kompletne vykradnuté byty.

Tejto aktivite sa dá zabrániť dôslednou kontrolou pohybu osôb v budove. To znamená mať uzamknuté vchodové dvere, a do budovy vpúšťať len tie osoby, o ktorých vieme , že nepredstavujú pre nás potencionálne nebezpečenstvo.

Domové telefóny sú umiestnené v bytoch. Ich funkciou je komunikácia s človekom stojacim pri vchodovej bráne a možnosť otvárania vstupných vchodových dverí – elektrického alebo elektromagnetického zámku.

Vzhľadom sú analógové a dvojvodičové často veľmi podobné, pri dvojvodičových telefónoch je však možné osadiť aj doplnkové funkcie ako napr.vyzvonenie suseda a pod.

 Radi vám navrhneme optimálne riešenie zohľadňujúce vaše potreby a predstavy


Systém domácich telefónov v základnej verzii  pozostáva zo :

-zdroja
-elektronického vrátnika
-elektromagnetickej zámky
-domového telefónu
-zvonkového tlačítka


Robíme montáž celého zariadenia. V minulosti  do bytoviek s nižším počtom poschodí ako 5 tieto  zariadenia neboli montované .


  

Čo s reklamou ?

Na reklamu doporučujeme buď samostatné schránky alebo koše na noviny.

Každodenná mediálna prezentácia firiem zaplavuje Vaše schránky  množstvom reklamných letákov, brožúr, novín .

Ponúkame Vám jednoduché riešenia.

1. schránková zostava s otvorom slúžiacim iba pre doručovanie reklamných letákov a propagačných tlačovín . Na vnútornej strane schránok sa letáky zhromažďujú do zberných košov rozličných veľkostí a tvarov. 

2.stojan na odkladanie letákov , ktorý umožňuje prehľadné prezeranie reklamných tlačovín  pre tých, ktorí si ich radi doma prelistujú.

Čo znamenajú  na našej stránke  označenia  písmenami  T , R , V . F


Ako si správne vybrať poštovú schránku?

Vhodný výber poštových schránok

Podľa veľkosti.
Každá poštová schránka by mala umožniť doručovanie zásielok veľkosti formátu A4 bez poškodenia obálky. Zvoliť si môžete zvoliť spôsob doručovania formátu A4 užšou alebo širšou stranou , vodorovne , šikmo.
Veľký objem schránky je vhodný nielen preto aby mohol jednorázovo pojať velké množstvo zásielok  ale mal by  uskladniť väčšie množstvo zásielok aj niekoľko dní bez ich poškodenia a zbytočného upozornovania na Vašu neprítomnosť. 

Ak nebude mať schránka predpísaný rozmer môže sa stať že poštový doručovateľ Vám odmietne dodávať poštové zásielky  väčšieho formátu z dôvodu nevyhovujúcej schránky.

Minimálny rozmer vhodu by mal dosahovať na výšku 30 mm  a dĺžku 230 mm.
Príliš malá schránka,alebo malý vkladací otvor spôsobia, že sa zásielky zbytočne skrčia, poškodia, prípadne budú zásielky zo schránky vytŕčať  čo môže niekoho pokúšať odcudziť Vám poštu.

Ak je to možné odporúčame  poštové schránky do ktorých sa vojde A4 bez poblémov. A to  : 

- paneláková stredná

- paneláková veľká

- jednostranná ležatá       

- obojstranná  ležatá  Podľa   bezpečnosti  – životnosti  

-         hrúbka plechu minimum 1 mm         ( ak je  viac tým lepšie )     
-         pozinkovaný oceľový plech           ( nekupujte schránky bez tejto povrchovej úpravy )
-         do exteriéru - nerez plech             ( vyššia investícia ale aj vyššia životnosť )
-         kvalitné práškové lakovanie     ( schránky s takouto úpravou môžete ľahko udržiavať )
-         podľa záruky                                ( zo zárukou súvisí životnosť schránky)

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE VÁŠ VCHOD:

 Poštové schránky  -   od cenovo naj výhodneších až po luxusné 


-         ležaté obojstranné ,jednostranné , stojaté poštové schránky  pre poštu v rozmere A4, 

-         s kvalitnou povrchovou úpravou ( vypaľovacia farba  )

-         vopred pripravených zostavách ,

-         akékoľvek zostavy poštových schránok, pripravíme podľa Vačších želaní

-         servis náhradné diely ,

-         rýchla dodávka ,

-         montáž u Vás prispôsobíme Vám, ak to budete potrebovať tak aj mimo pracovnej doby,

-         demontáž starých schránok a ich odvoz

-         schránky v súlade s normou  STN

-         so zárukou 5 rokov na prevedenia P jednostranná, P obojstranná 


Kovové konštrukcie       

-         hiníkové vchodové dvere, hliníkovéinterierové dvere pre zádveria,presklenia vchodov 
-         z kvalitných hliníkovýchprofilov  s tepelnými  mostmi    
-         samozatvárače ,klučky madlá,kovania
-         nerezové striešky nad vchody
-         konštrukcie pre balkóny –zábradlia
-         vykonávame aj rekonštrukcie pôvodných kovových konštrukcii

Doplnové služby

-         menovky  - štandardné na schránkach ,
-         menovky  - na plastových alebo kovových podkladoch pre schránky alebo dvere
-         Informačné  vitríny – nástenky  kovové , drevené
-         koše na reklamu  – koše, stojany


Magnetické uzamykanie vchodov

-         otváranie  pomocou čipového klúča z vonkajšej aj z vnútornej strany
-         plus z bytového telefónu
-         systém zabraňuje vstup neoprávnených osôb
-         zvyšuje ochranu a bezpečnosť obyvateľov bytových domov


Vchodové komunikačné systémy

-         zvončekové tablá
-         domáce telefóny    (Systém 4 n  )
-         elektrické zámky  (Systém 4 n  )
-         montážne diely US KARAT  (Systém 4 n  )
-         EV a montážne diely TT94  (Systém 4 n  )
-         Univerzálny dverový systém GUARD  (Systém 4 n  )
-         EV a montážne diely TT GUARD 
-         montážne diely TT85 
-         sieťové napájače 
-         melodické a vedľajšie zvončeky
-         domáce telefóny , sieťové napájače a zvončeky  (2-BUSsystém)
-         montážne diely 2-BUS KARAT (2-BUS systém)
-         EV a montážne diely 2-BUS GUARD   (2-BUS systém)
-         videosystém colour a montážne diely KARAT 
-         prístupový systém DEK a RAK a DEK  
-          prístupový systém RAK BES
-         sada video č/b
-         sada video color     
-         sady DDZ 4 n 
-         rekonštrukcie rozvodov v stúpačkách
-         nové rozvody 

Doplnkové práce  

-         zámočnícke  
-         maliarske
-         natieračské
-         murárske práce pri osadení vchodových dverí
-         rekonštrukcie schodísk