Smartweb s.r.o.

Jednostranné ležaté poštové schránky

Umiestnujú sa väčšinou do vnútorného priestoru domu na steny.

Jednostranné schránky tiež možno zamurovať do steny. K schránkam sa može dať predný rám ktorý prekry je stavebný otvor. Pošta sa vkladá cez vhod chránený príklopkou. Vyberá sa z rovnakej strany po odomknutí dvierok.

Viac informácii nájdete na :   Radíme pri výbere poštových schránok