Smartweb s.r.o.

Zostavy stojatých poštových schránok

Môžete ich použiť vtedy keď chcete vymeniť staré poštové schránky za nové bez väčších zmien, používajú sa do vnútorného priestoru domu. Do exterieru doporučujeme iba nerezové.

Stojaté poštové schránky zahŕňajú asi najväčší počet modelov čo do rozmerov, tvarov a farebných prevedení. Tieto schránky majú tú výhodu, že zaberajú minimálny priestor vo vchode a sú teda veľmi vhodné aj dostiesnených podmienok. Pošta sa vhadzuje cez vhod s príklopkouzamedzujúcou vstupu prachu a vlhkosti k pošte ako aj neoprávnený výber pošty. Kvýberu pošty slúžia dvierka opatrené bezpečným zámkom s dvoma kľúčmi. Dvierkasú otvárateľné smerom dole alebo do strany - podľa modelu schránky.

Schránkové zostavy stojatých schránok vždy montujeme na podkladovú dosku, ktorá zabezpečuje pevnosť a kompaktnosť celku a zároveň umožňuje bezproblémovú výmenu ktorejkoľvek schránky ( výmena, servis a pod.) Dosky nepresahujú obrys schránok. Hrany panelu sú vždy vo farbe schránok.

Podkladné dosky ponúkame :

z ocele ( pre exterier )

z HDF ( pre interier )

z Akrylát ( pre interier a  exterier )

Stojaté poštové schránky majú viacero foriem.

paneláková malá - rozmer šírka 324 x výška 240 x hĺbka 60 mm , pošta sa vkladá širšou stranou formátuA4. hrubšie obálky A4 nevložíte bez poškodenia

paneláková malá na výšku - rozmer šírka 330 xvýška 220 x hĺbka 80 mm , formát A4 nevložíte bez poškodenia, vkladá sa užšou stranou

paneláková stredná - rozmer šírka 260 x výška 310 x hĺbka 90 mm umožňujú doručovanie pošty s rozmerom A4 užšou stranou.

paneláková veľká - rozmer šírka 360 x výška 310 x hĺbka 90 mm , pošta sa vkladá širšou stranou formátu A4.