Smartweb s.r.o.

ZVONČEKOVÉ TABLÁ A DOMOVÉ TELEFÓNY

Vchodové  dorozumievacie  systémy pozostávajú z domáceho  telefónu,   elektrického  vrátnika,   sieťového napájača a elektrického zámku.  

Jedným z predpokladov bezpečného  a   príjemného   bývania   je   funkčnosť a spoľahlivosť vchodového komunikačného systému.

Jeho úlohou je zabezpečenie  obojstrannej komunikácie a poskytnutie možnosti otvárania vchodových dverí z bytu – v prípade záujmu je možné otváranie z bytov zablokovať.

Zvončekové tablá

Zvončekové tablá sú vo väčšine prípadov kompatibilné s existujúcimi domácimi rozvodmi. Je možné ich napojiť na pôvodné domáce telefóny, ak to však rozpočet dovoľuje odporúča sa vymeniť všetky domáce telefóny pokiaľ sú staršie ako 10  - často aj 20 rokov.

Zvončekové tablá

Dnes sa čoraz viac presadzujú tzv. antivandal zvončekové tablá, ktoré spĺňajú prísne nároky na kvalitu a odolnosť prevedenia. Sú vyrobené z nerezu, resp. z hliníkového plechu hrúbky 2 - 6 mm, ktorý je odolný voči korózii aj voči prípadnému vandalizmu. Po pochopení vašich potrieb a požiadaviek vám vieme odporučiť vhodné riešenie práve pre váš vchod z ohľadom jednak na kvalitu tabla a tiež na pomer odolnosť – cena.

Zvončekové tablá
Zvončekové tablá
Zvončekové tablá
Zvončekové tablá

Vo väčšine bytových domov je štandardom štvorvodičový analógový systém, ktorý umožňuje vyzvonenie domáceho telefónu, komunikáciu a otvorenie dverí. Na vyzvonenie sa používali zvončekové tlačidlá a elektrický vrátnik.

Dnes je na trhu celý rad zvončekových tabiel ktorý spája el. vrátnika – dorozumievaciu zložku so zvončekovými tlačidlami optimalizovanými na počet ľudí v danom vchode.

Zvončekové tablá
Zvončekové tablá
Zvončekové tablá

Digitálny dvojvodičový systém je vysoko kvalitnou a perspektívnou alternatívou dorozumievacieho systému. Pri tomto systéme je nutná výmena všetkých analógových telefónov za nové digitálne.

Ak sa upgraduje pôvodný analógový systém za digitálny často je možné použiť pôvodné rozvody. Komunikácia je pri tomto systéme veľmi kvalitná, systém však ponúka ďalšie výhody ako napr. možnosť pripojenia k PC, prepojenie so systémom DEK sieť – elektronické uzamykanie vchodu pomocou čipových kľúčov a elektromagnetov, identifikáciu užívateľa ktorý otvára dvere z bytu – teda adresné otváranie a pod.

Dvojvodičový systém je možné dodať v štandardnom prevedení - pri každom vyzváňacom tlačidle je menovka, ako aj s číselnou klávesnicou. Toto riešenie je veľmi výhodné zvlášť pre vchody s veľkým počtom užívateľov.

Prepojenie zvončekových tlačidiel ku poštovým schránkam

Okrem zvončekových tabiel ponúkame aj možnosť prepojenia dorozumievacieho systému k obojstranným poštovým schránkam. Zvončekové tlačidlo v prevedení ANTIVANDAL je umiestnené vedľa menovky, označujúcej meno užívateľa. Tlačidlo má postriebrené samočistiace kontakty a tesnenie proti vode. Je zapustené zarovno poštových schránok a je možné ho v prípade potreby samostatne vymeniť.

Domové telefóny

Domové telefóny sú umiestnené v bytoch. Ich funkciou je komunikácia s človekom stojacim pri vchodovej bráne a možnosť otvárania vstupných vchodových dverí – elektrického alebo elektromagnetického zámku.

Vzhľadom sú analógové a dvojvodičové často veľmi podobné, pri dvojvodičových telefónoch je však možné osadiť aj doplnkové funkcie ako napr. vyzvonenie suseda a pod.

domový telefon
domový telefon

MAGNETICKÉ UZAMYKANIE VCHODOV

Magnetické uzamykanie vchodov je modernou a bezpečnou alternatívou klasických zámkov na vchodových dverách. Jeho prvoradou výhodou je neporovnateľne vyššia miera bezpečnosti bývania pre všetkých nájomníkov, zníženie pohybu nepovolaných osôb v dome vyššiu identifikáciu osôb oprávnených vstupovať do domu.

Systém uzamykania umožňuje otvorenie objektu priložením dotykového elektronického kľúča – DEK kľúča k dotykovej ploche čím sa uvolnia silné elektromagnetické zámky. Tým, že prakticky neobsahuje mechanické časti eliminuje riziko znefunkčnenia zámku (napr. upchatím zápalkou).

Systém má schopnosť pamätať si udalosti – nezabuchnuté dvere, otvorenie z bytu, čas priloženie čipového kľúča  a celý rad ďalších možností ktoré  pomáhajú  kvalitnej správe vchodu.

Čipové kľúče fungujú na princípe dotykových elektronických kľúčov, pričom každý kľúč má  jedinečné identifikačné číslo. Kľúče je možné v prípade straty v systéme zablokovať – tým ich znefunkčniť. Čipové kľúče je ľahké upevniť na používaný zväzok, kde nahradia pôvodný klasický kľúč. Počet dodaných čipových kľúčov závisí od požiadaviek užívateľov v danom vchode. Kľúče je možné dodať aj bezdotykové.

Alternatívy prevedenia:
otváranie vchodu pomocou čipového kľúča z vonkajšej aj vnútornej strany brány,otváranie brány z vonkajšej strany pomocou čipového DEK kľúča a z vnútornej strany pomocou tlačidla,možnosť povoliť alebo zablokovať otváranie el. zámku z bytových telefónov. V prípade zablokovania je potrebné po návštevu zísť ku bráne. Technológia systému:

Vo vchodovej konštrukcii sú namontované elektromagnetické zámky s vysokou zabezpečovacou silou (dvere vydržia tlak a nárazy až do 600 kg). Sú veľmi kvalitnou ochranou pred akýmikoľvek fyzickými útokmi na dverovú konštrukciu (napr. pokus o vykopnutie,  vylomenie a pod.) Kvôli vyváženosti zabezpečovacej sily na celú plochu dverí odporúčame montáž dvoch elektro-magnetických zámkov.

Elektromagnetické zámky nemajú žiadnu mechanickú časť, vďaka čomu ich používaním nedochádza k opotrebovaniu.

Elektromagnetické zámky sú ovládané operačno-pamäťovou jednotkou (OPJ) s uloženými číslami oprávnených DEK kľúčov. Operačno-pamäťová jednotka je umiestnená v chránenom priestore v blízkosti  dotykovej plochy. Dotyková plocha slúži na sprostredkovanie prenosu identifikačného čísla kľúča do operačno-pamäťovej jednotky a osadzuje sa do chráničky, ktorá zabráni poškodeniu dotykovej plochy pri možnom točení alebo neodbornej manipulácii.

Vstup a výstup z objektu  je možný po priložení DEK kľúča k dotykovej ploche, operačno-pamäťová jednotka vyhodnotí oprávnenosť vstupu a uvoľní elektromagnetický zámok. Odblokovanie elektromagnetického zámku je sprevádzané zvukovou signalizáciou.

Operačno-pamäťovú jednotku je možné rozšíriť aj o možnosť vytvárania záznamníka s údajmi o používaných DEK kľúčoch. V prípade záujmu o on-line prepojenie, sledovanie, varovanie je potrebné mať k dispozícii počítač s operačným systémom Windows. Software, dodávaný k systému zabezpečí priradenie identifikačných čísel DEK-ov, mien nájomníkov a iných dát k OPJ. Tieto údaje je možné archivovať a aktualizovať.

Operačno-pamäťová jednotka môže byť doplnená aj o funkciu hlasovacieho zariadenia. Hlasovanie sa môže vykonať tak, že nájomník po odblokovaní elektrického zámku DEK kľúčom zatlačí v dobe odblokovania jedno z tlačidiel (zelené = za, červené = proti), ktoré sú dočasne alebo trvalo inštalované a pripojené k OPJ verzia 03.

Operačno-pamäťová jednotka DEK SIEŤ má integrovanú funkciu ČSD  časového snímača dverí, ktorý slúži na sledovanie dĺžky otvorenia dverí. Ak nie sú dvere zatvorené do nastaveného časového limitu, napr. 2 min, aktivuje sa zvuková signalizácia prostredníctvom sirény. Týmto spôsobom je možné adresne zistiť, kto nezatvoril (neskontroloval) za sebou dvere, prípadne úmyselne znížil zabezpečenie objektu proti vstupu neoprávnených osôb.

V prípade bližšieho záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme na Vaše otázky a ponúkneme alternatívy riešenia vhodné pre Vašu konkrétnu situáciu.

Elektrický zámok 

Efektívne ochrániť hlavný vchod na bytovom dome sa v súčasnosti stáva úplnou samozrejmosťou, či už z dôvodu pocitu bezpečia alebo zabránenia  pohybu neoprávnených osôb v dome ale aj zníženia rizika vandalizmu alebo drobných krádeží v spoločných priestoroch.

Produktová rada STAND ALONE ponúka jedinečné, komplexné  a cenovo nenáročné riešenie pre obytné domy identifikáciou uživateľov pomocou bezkontaktných kariet alebo príveskov. Základom balička sú bezkontaktné snímače ACT 5 Prox  alebo ACT Smart 2 1080 pre 50 resp. 1000 užívateľov, ktoré obsahujú všetky ovládacie prvky spojené s ovládaním vchodových dverí a sú vhodné na inštaláciu do exteriéru.(krytie IP 67).

Snímač je možne pripojiť k požiarnemu systému a alarmu. Vchodové dvere na obytnom dome sú po celý čas prevádzky vystavené enormnej záťaži preto ponúkame elektromagnetický zámok ako zábranový prvok pre naše riešenie. Klasické elektrické zámky sú veľmi poruchové, najmä kvôli mechanickým častiam.

schéma Elektrickýého zámku

Elektromagnetické zámky neobsahujú žiadne mechanické časti a na zabezpečenie dverí (uzamknutie) využívajú len magnetickú silu a preto je zaručená ich dlhá životnosť a funkčnosť aj pri častom otváraní.

V prípade požiaru sa zámok jednoducho odblokuje rozbitím požiarneho hlásiča inštalovaného  vo vnútri vchodu a preto vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest. Ďalšou výhodou je, že pri násilnom vniknutí, (a to musí násilník prekonať magnetickú silu o veľkosti 3000 resp 6000 N), nehrozí poškodenie zámku.

Balíček  taktiež obsahuje  tlačidlo  na otváranie dverí z vnútornej strany, jednotku na permanentné otvorenie dverí v prípade nebezpečenstva a napájaciu jednotku  so záložným zdrojom napájania. K systému sa dodávajú bezkontaktné karty alebo prívesky podľa požiadaviek zákazníka.

TESLA STROPKOV - viac informácii

TESLA STROPKOV TESLA STROPKOV
Vchodové dorozumievacie systémy