Smartweb s.r.o.

Obojstranné ležaté poštové schránky pre zamurovanie do steny

Poštové schránky umožňujúce vkladanie pošty z vonku bez nutnosti vstupu doručovateľa do objektu (vchodu).

Vonkajšia strana schránky je vybavená vhodom s príklopkou chráňiacou poštu pred vplyvom počasia a zásahom nepovolanej osoby.Taktiež je tu okienko pre umiestnenie menovky identifikujúcej adresáta. Pošta sa vyberá z vnútra po odomknutí vnútorných dvierok. Tieto majú takisto menovku a sú vybavené bezpečnostným zámkom (2 kľúče).

Umiestňujú sa do priečelia budov -  zamurovaním alebo zatmelením  do steny. Môžu sa použiť schránky s pevným rozmerom, alebo s možnosťou predĺženia -nastaviteľné. K schránkam sa môže dať predný a zadný rám ktorý prekryje stavebný otvor.

Viac informácii nájdete na :   Radíme pri výbere poštových schránok