Smartweb s.r.o.

Poštové schránky na stenu

Tieto schránky sú  výhodné pretože  zaberajú minimálny priestor vo vchode a sú teda veľmi vhodné aj do stiesnených podmienok

Poštové schránky na stenu  zahŕňajú asi najväčší počet modelov čo do rozmerov, tvarov a farebných prevedení.  Pošta sa vhadzuje cez vhod s príklopkou zamedzujúcou vstupu prachu a vlhkosti k pošte ako aj neoprávnený výber pošty. K výberu pošty slúžia dvierka opatrené bezpečným zámkom s dvoma kľúčmi. D vierkasú otvárateľné smerom dole alebo do strany - podľa modelu schránky.

Viac informácii nájdete na :   Radíme pri výbere poštových schránok